Vingmutter är en studentförening för Maskiningenjörer och CAD-tekniker på högskolan i Halmstad. Föreningen har till ändamål att:

  • Främja gemenskapen mellan studerande på Maskiningenjörsprogrammet.
  • Ta tillvara på studenternas intressen.
  • Hålla kontakt med andra program och skolan.

Föreningen består av en styrelsegrupp med undergrupper.