Vingmutterstyrelsen
Ordförande: William Brenner
Vice ordförande: Nils Salonen
Kassör: Ellen Brenander
Sekreterare: Albin Johnsson

FestKommittén
Ordförande: Gustav Thuresson
Vice ordförande: Ted Daltin
Kassör: Albin Nielsen
Designansvarig: Alexander Andersson, Simon Rydberg

Staben
General: –
Sergeant: –
Straffmästare: –

Representationsklädesansvarig
Ellen Brenander

Finsittningsgruppen
Hannah Carlbom
Ellen Brenander

Verksamhetsrevisor
Alexander Ericsson