Vingmutterstyrelsen
Ordförande: William Brenner
Vice ordförande: Nils Salonen
Kassör: Ellen Brenander
Sekreterare: Albin Johnsson

FestKommittén
Ordförande: Gustav Kaldner
Vice ordförande: Hannah Carlbom
Kassör: Emma Reinholdsson
Designansvarig: Tobias Falk Svärd

Staben
General: Nils Salonen
Sergeant: Ellen Brenander
Straffmästare: Albin Johnsson

Representationsklädesansvarig
Ellen Brenander

Finsittningsgruppen
Hannah Carlbom
Ellen Brenander

Verksamhetsrevisor
Alexander Ericsson