Vingmutterstyrelsen
Ordförande: Hannah Carlbom
Vice ordförande: Dennis Svensson
Kassör: Elin Knutsson
Sekreterare: Victor Andersson

FestKommittén
Ordförande: Gustav Kaldner
Vice ordförande: Hannah Carlbom
Kassör: Emma Reinholdsson
Designansvarig: Tobias Falk Svärd

Marknadsföringskommittén
Ordförande: Sandra Randau
Ledamot: Wilhelm Sundström

Staben
General: Gustav Kaldner
Sergeant: Dennis Svensson
Straffmästare: Tobias Falk Svärd

Idrottsutskottet
Innebandyansvarig: Gustav Rossander
Hockeyansvarig: Erik Nilsson

Representationsklädesansvarig
Ellen Brenander

Finsittningsgruppen
Hannah Carlbom
Ellen Brenander

Verksamhetsrevisor
Alexander Ericsson