Med betalning av medlemskap till Vingmuttern kommer studentföreningen Vingmuttern att behandla personuppgifter om dig. Vingmuttern är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Den här informationen, som Vingmuttern i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker.

Du kan när som helst kontakta personuppgiftsansvarig på mail vingmutternhalmstad@gmail.com om du har några frågor. De uppgifter du anger vid betalning av medlemskapet (namn, födelsedata- [6 första i personnumret], mejl & telefonnummer), behandlas för att vi ska kunna hålla koll på vem som är medlem i Vingmuttern. Personuppgifterna sparas i listor som är kopplade till det läsår du blir medlem till, dessa listor förvaras i tre år. Dessa uppgifter kommer att behandlas av Vingmutterns styrelse.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandling av personuppgifter begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Dataskyddsinspektionen.