Vid frågor till styrelsen eller någon av våra undergrupper vänligen vänd er till följande;

VingmutternHalmstad@gmail.com

kontakta_oss_2