AB Furhoffs Rostfria är ett specialistföretag inom rostfritt med produktion av egenutvecklade VVS-produkter. Läs mer på Furhoffs hemsida.

Kvatek Teknikerleasing AB är ett konsultföretag som erbjuder företag både spetskompetens och allmän kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik, företagsutveckling och kvalitetssäkring. Läs mer på Kvateks hemsida.

sponsorer

Samarbetspartnerskapet är till för att skapa värde för både studenter och företag. Med våra partners är det viktigt för oss att vi har ett nära samarbete för att tillsammans skapa ett givande och professionellt utbyte.

Är ditt företag intresserade av att inleda ett samarbete med Vingmuttern eller har några frågor, tveka inte att ta kontakt med
Vingmutterns marknadsföringskommitté