Vingmutterstyrelsen

Ordförande: Anordnar och håller i möten. Ansvarar över verksamheten
Vice ordförande: Stöttar Ordförande i arbetet och hoppar in som ordförande om ordinarie ordförande är borta
Sekreterare: Sittande sekreterare på mötena. Ansvara för att alla handlingar dokumentförs.
Kassör: Håller i föreningens räkenskaper
Marknadsförings Representant: Representant för Marknadsföringsgruppen i styrelsen
Festkommitté Representant: Representant för Festkommittén i styrelsen

Festkommittén

Ordförande: Anordnar och håller i möten. Ytterst ansvar över festkommitténs verksamhet. 
Vice ordförande: Stöttar Ordförande i arbetet och hoppar in som ordförande om ordinarie ordförande är borta. Hoppar in som sekreterare om sittande sekreterare är borta.
Kassör: Håller i pengar och inbetalningar. Ansvarar över Danmarksresan.
Designansvarig: Ansvarar för det grafiska och reklamen för eventen.
Sekreterare: Vice Ordförandes procpect, ska lära sig vice ordförandes roll i verksamheten. Sittande sekreterare på mötena. Ansvara för att alla handlingar dokumentförs.
Ledamot: Ordörandes prospect, ska lära sig att hålla i verksamheten
Ledamot: Kassör procpect, ska lära sig kassörens roll i verksamheten. Ska även hålla i betalningarna från ettorna samt stödja kassören planerandet av Danmarksresan.
Ledamot: Designansvarigs procpect, ska lära sig Designansvarigs roll i verksamheten. Ska även stödja Designansvarig i sitt arbete.

Marknadsföringsgruppen

Ordförande: Anordnar och håller i möten. Ansvarar över Marknadsföringsgruppens verksamhet.
Skolansvarig: Ansvarar för skolbesöken.
Ledamöter: Bidrar i alla marknadsföringskommitténs åtaganden

Staben

General: Är gruppens ordförande. Personen ska sammankalla och leda gruppen.
Sergeant: Vice ordförande och sekreterare
Straffmästare: Ansvarar för teambuildingen

Finsittningsgruppen

Ansvarig ledarmot:  Ansvarar och organiserar arbetet med den årliga finsittningen.
Ledarmot: Stödjer Ansvarig ledarmot i arbetet.

Representationsklädesansvarig

Representationsklädesansvarig för Maskin: Planera och hålla i inköpen av nya overaller och teknologmössor till Maskiningenjörsstudenter.

Idrottsutskottet

Innebandyansvarig: Ansvara för och driva föreningens innebandy events.
Hockeyansvarig:  Ansvara för och driva föreningens hockey events.

Verksamhetsrevisor

Revisor: Granskar Vingmutterns verksamhet och räkenskaper.