Ordförande: Albin Nielsen
Vice ordförande: Hampus Leandersson
Kassör: Alexander Andersson
Sekreterare: Simon Rydberg

Det är vi som ska förvalta denna förening detta och nästkommande år så hoppas att vi ses på medlemsmötena.