klubba

På årsmötet den 18/5 -15 valdes en ny Vingmutterstyrelse och revisor in till organisationen.
Styrelse och revisor för 15/16 blev följande:

Vingmutterstyrelsen 15/16
Ordförande: Patrik Nordlund
Vice ordförande: Oliver Pettersson
Kassör: Frida Axelsson
Sekreterare: Hampus Johansson

Verksamhetsrevisor 15/16
Revisor: Lukas Domeij

Mvh/ Verksamhetsrevisor Lukas Domeij